Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Het bedrijf Praktijk Pure Serenity.
 Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer en die de diensten afneemt van Praktijk Pure Serenity.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg hiervan kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
1.4 De leveringsvoorwaarden kunnen in het loop van het jaar wijzigen. De opdrachtgever wordt in dit geval de gewijzigde leveringsvoorwaarden toegestuurd met hierin een contract om akkoord te gaan met deze nieuwe leveringsvoorwaarden. Gaat de opdrachtgever niet akkoord, dan kan de opdrachtnemer de diensten beëindigen of de diensten op basis van de oude leveringsvoorwaarden blijven aanbieden. Ook dit zal schriftelijk moeten worden vastgelegd.

2. Aansprakelijkheid
2.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens de behandeling. Praktijk Pure Serenity kun je hiervoor niet aansprakelijk stellen.
2.3 Praktijk Pure Serenity is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat je gekregen hebt.
2.4 Praktijk Pure Serenity behoud zich het recht om u te weigeren wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet of zich eraan houd zonder opgave van redenen.

3. Acceptatie
3.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om Opdrachtnemers te weigeren.
3.2 Alleen Opdrachtgevers zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door de Opdrachtnemer.

4. Annulering of beëindiging van diensten
4.1 Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt dat invloed heeft op de behandeling van de Opdrachtgever en geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de Opdrachtnemer, zal de behandeling per direct worden gestaakt door de Opdrachtnemer en worden overgelaten aan een fysiotherapeut en/of arts.
4.2 Bij annulering van een afspraak dient de Opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen. Bij annuleringen binnen 24 uur behouden we ons het recht voor de afspraak voor 50% in rekening te brengen.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Praktijk Pure Serenity is aangesloten bij MediCas B.V.. Hierdoor gelden de betalingsvoorwaarden zoals omschreven in dit bestand.
5.2 De behandeling dient te worden betaald middels een contante betaling, met de pin of als afgesproken een overboeking. 
5.3 Bedrijven dienen binnen 14 dagen na factuurdatum het gehele factuurbedrag te voldoen door het bedrag te storten op IBAN NL52 INGB 0006 5149 62 ten name van Pure Serenity te Alkmaar.
5.4 Bedrijven dienen 25% van een factuur aan te betalen bij bedrijfsmassages op locatie, om de order te bevestigen.

6. Garanties
6.1 De Opdrachtnemer kan geen garantie geven dat de Opdrachtgever daadwerkelijk van de klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door de Opdrachtnemer.
6.2 De Opdrachtnemer garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de Opdrachtgever indien aan de plichten van de Opdrachtgever wordt gehouden.

7. Geheimhouding
7.1 Gegevens over de Opdrachtgever zullen niet zonder toestemming van de Opdrachtgever worden verstrekt aan derden.
7.2 De Opdrachtgever mag geen van de diensten die de Opdrachtnemer geeft, verspreiden op welke wijze dan ook.

8. Klachten
8.1 De Opdrachtgever kan klachten schriftelijk indienen bij de Opdrachtnemer.
8.2 De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering.

9. Offerte
9.1 Een Offerte die wordt toegestuurd is een vrijblijvend aanbod.
9.2 Een Offerte die wordt verleend verloopt na 30 dagen na verzenddatum.

10. Tarieven en tariefwijzigingen
10.1 De Opdrachtnemer behoud zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.
10.2 De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolg dienst die nog niet betaald is door de Opdrachtgever.

11. Reclames en acties
11.1 Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.
11.2 De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.

12. Toepasselijkheid van de voorwaarden
12.1 De Leveringsvoorwaarden zijn ten alle tijden geldig bij welke dienst van de Opdrachtnemer dan ook.
12.2 Alleen schriftelijk overeengekomen in contractvorm tussen de Opdrachtnemer en de wederpartij kan uitzondering zijn van deze voorwaarden.

13. Toeslagen
13.1 Bij behandelingen op locatie wordt er een reistoeslag in rekening gebracht bij opdrachten buiten Alkmaar.

14. Verplichtingen van de Opdrachtgever
14.1 De Opdrachtgever dient eerlijk te zijn over zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste behandelplan op te kunnen stellen..
14.2 De Opdrachtgever dient zich te houden aan de Leveringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden.

15. Verplichtingen van de opdrachtnemer
15.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich in te spannen voor de Opdrachtgever.
15.2 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de Algemene voorwaarden.
15.3 De Opdrachtnemer dient uw aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken aan derden mits u hiertoe toestemming verstrekt.